Wat wilden we bereiken?

Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt vroegtijdige programmering en afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden, waar onder hulpdiensten en openbaar vervoer, wordt intensief gecommuniceerd tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting