Wat wilden we bereiken?

In 2017 moeten we ons inspannen om te zorgen dat het bedrijvenbestand adequaat blijft. Wat betekent dat de Bossche bedrijvigheid en overige milieuhinderlijke activiteiten structureel voldoen aan actuele voorschriften en maatregelen van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Dit houdt in dat alle vergunningen actueel zijn en alle overige bedrijven voldoen aan de meldingsplicht i.h.k.v. het Activiteitenbesluit. Dit doen we samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord die voor ons uitvoering geeft aan de vergunningverlening en handhaving van bedrijven die onder het basistakenpakket vallen.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage actuele vergunningen
bron: SO
85%90%90%95%
Percentage aanpassing vergunningen binnen 1 jaar
bron: SO
90%90%90%95%
Percentage actuele meldingen Wm
bron: SO
30%45%50%70%
Percentage integraal gecontroleerde inrichtingen
bron: SO
100%100%
Percentage bedrijven waarbij tijdens contactmomenten ingegaan wordt op circulaire economie
bron: SO
0%50%50%100%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting