Wat wilden we bereiken?

Bodemsanering richt zich op het geschikt maken van de bodemkwaliteit, inclusief grondwater, voor alle ontwikkelingspotenties, zowel bij ontwikkelings- en herstructureringslocaties alsook voor natuur-, water-, energiedoeleinden etc. Over het algemeen zal de ruimtelijke ontwikkeling leidend zijn voor aanpak en tempo van bodemsanering. Dit betreft het grootste deel van de bodemsaneringsactiviteiten. Voor een beperkt aantal locaties/gebieden geldt dat er sprake is van verontreiniging, met name van het grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder directe samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen.
Daarnaast willen we het duurzaam gebruik van de ondergrond bevorderen voor onder andere bodemenergie, waterberging en ondergrondse infrastructuur.
Het convenant Bodem en ondergrond 2016-2020, dat tussen rijk, provincies en gemeenten is afgesloten, wordt hierbij in acht genomen.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Saneren (ontwikkel)locaties
bron: Milieu
14101430

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting