Wat wilden we bereiken?

We beperken de milieubelasting bij het onderhoud van de openbare ruimte en we benutten de kansen op het gebied van ecologisch beheer (als onderdeel van de natuurlijke stad zoals benoemd in het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025: 1 van de 5 doelen waar beheer en onderhoud aan wil bijdragen). We nodigen bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners uit om een bijdrage te leveren aan de milieu en ecologische opgaven door private ruimte en openbare ruimte als een geheel te benaderen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting