Wat wilden we bereiken?

Onze dienstverlening ten aanzien van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen baseren op de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegen een marktconforme prijs / kwaliteitsverhouding.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Terugdringen hoeveelheid restafval
bron: Afvalstoffendienst
100%85%80%70%
Verbeteren samenstelling restafval
bron: Afvalstoffendienst
Kunststof 11% - GFT 35% - papier 13% - textiel 4% - drankkartons 2% - overig/rest afval 35%Kunststof 7% - GFT 20% - papier 8% - textiel 3% - drankkartons 2% - overig/rest afval 60%niet gemetenKunststof 5% - GFT 15% - papier 5% - textiel 3% - drankkartons 2% - overig/rest afval 70%
Verlagen afvalstoffenheffing
bron: Afvalstoffendienst
100%100%8395%
Vervangen diesel voertuigen door gas
bron: Afvalstoffendienst
815020
Educatieprogramma op scholen (gemiddeld per jaar)
bron: Afvalstoffendienst
28610
Klanttevredenheid
bron: Afvalstoffendienst
7,2Meting eind 20177,58,0

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting