Wat wilden we bereiken?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat er grote belangstelling is voor het Bossche verleden. Van origine ligt de nadruk in het werk op verzamelen, bewaren, onderzoeken en toegankelijk maken van cultuurhistorische informatie voor het publiek. Het laatste aspect, het vertellen van de verhalen zelf, komt meer centraal te staan. Dit vraagt een vernieuwende en modernere aanpak. Te denken valt aan: openstellen van diverse plekken met cultuurhistorische informatie; het ruimte geven aan herinneringen ter vergroting van kennis en sociale samenhang; meer aandacht voor de historie van minder voor de hand liggende wijken, zoals de Haverleij; het voeden van onze ambassadeurs in de stad met onze professionele kennis. Dat nieuwe digitale technieken en mogelijkheden hierbij een grotere rol gaan spelen, mag duidelijk zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting