Wat wilden we bereiken?

De herbestemmingsbehoefte van gebouwd erfgoed ontstaat meestal door (dreigende) leegstand of functieverlies van monumentale gebouwen en complexen. Alles wijst erop dat we de komende decennia te maken krijgen met een groeiende discrepantie tussen vraag en aanbod op de markt voor monumentaal vastgoed. Daarbij gaat het niet alleen om kwantiteit (m2). Vrijkomende monumentale panden zijn in hun bestaande configuratie veelal ongeschikt voor de toekomstige (economische, culturele of maatschappelijke) functies. Een actieve, meer ontwikkelende benadering van de gemeente zal nodig zijn om zo veel mogelijk erfgoed duurzaam in stand te houden en daarnaast functies aan te trekken of te behouden die van belang zijn voor de ontwikkeling van de stad.
Dit betekent dat de afdeling Erfgoed meer dan in het verleden ontwikkelingsmogelijkheden van monumentaal vastgoed verkent en actief op zoek gaat naar potentiĆ«le gegadigden. Zowel in de aanbodkant (aanbieders van leegkomend te herbestemmen monumentaal erfgoed) als in de vraagkant (geĆÆnteresseerde investeerders in te herbestemmen leegstaand monumentaal erfgoed).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting