Wat wilden we bereiken?

We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te (doen) realiseren, zoals bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
Uitgifte van kantoor- en bedrijfskavels is mede afhankelijk van de doorwerking van economische situatie op de investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. De markt trekt licht aan. Onze bedrijventerreinpropositie is aantrekkelijk en marktconform voor bedrijven. We acquireren actief. Herstructurering van bedrijventerreinen houdt prioriteit. Overaanbod en leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte is ongewenst en wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie van functie.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Hectare terstond door gemeente uitgeefbaar bedrijventerrein (netto)
bron: EZ
41,3 haMinimaal 20 ha op voorraad (groot en kleinschalig)61,86 haMinimaal 20 ha op voorraad (groot en kleinschalig)
Aantal ha. geherstructureerde bedrijventerreinen
bron: EZ
16 ha15 ha6,5 ha15 ha
Aantal werkzame personen per hectare op bedrijventerreinen (netto)
bron: EZ/O&S
48484850
Aanbodpercentage kantoorruimte
bron: EZ
10,410,06,510,0
Aanbodpercentage bedrijfsruimte
bron: EZ/O&S
10,09,0< 5%9,0

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting