Wat wilden we bereiken?

  • We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet.

  • We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering.

  • We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Mensen die parttime werken met aanvullend een uitkering op basis van de BUIG
bron: Managementinformatie WXL
12,8%12,0%13,3%12,0%
Participatie, mensen met een uitkering die niet kunnen werken participeren in de samenleving
bron: Managementinformatie WXL
018%29%20%
Het aandeel mensen (15-65 jr.) dat werkt of actief naar werk zoekt (Bruto arbeidsparticipatie)
bron: CBS
67%70%68%70%
Het aantal jongeren (18-27 jaar) dat een uitkering ontvangt op basis van de BUIG
bron: Managementinformatie WXL
386388425393
Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet
bron: Managementinformatie WXL
0197181 (komt overeen met de in de voorjaarsnota tot 171 aangepaste ambitie)285

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting