Wat wilden we bereiken?

  • Zoveel mogelijke inwoners zijn economisch zelfstandig

  • Iedereen weet om te gaan met geld

  • Iedere inwoner met een laag inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt op basis van de BUIG*
bron: Managementinformatie WXL
3.8323.90038523.934
Aantal klanten schulddienstverlening
bron: Managementinformatie MO
7707702300 (incl. intake en beheer)770
Aantal klanten in langdurig beheer
bron: managementinformatie MO
40> 40370> 40
Gemiddelde wachttijd intake
bron: managementinformatie MO
4 weken4 weken4 weken4 weken
Gemiddelde tijd tussen intake en plan van aanpak
bron: managementinformatie MO
2 weken2 weken2 weken2 weken
Percentage klanten dat na uitstroom binnen een jaar weer gebruik maakt van schulddienstverlening.
bron: managementinformatie MO
Nulmeting 2016 (najaar beschikbaar)AfnameonbekendAfname
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het jeugdsportfonds
bron: managementinformatie MO
615640775640
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het jeugdcultuurfonds
bron: managementinformatie MO
125140180140
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het aanbod van Stichting Leergeld
bron: managementinformatie MO
1.2081.25021391.250
Aandeel inwoners met een laag inkomen dat weet waar ze terecht kunnen voor informatie, vragen en advies over inkomen(sondersteuning)
bron: Enquête Sport en Welzijn
Nulmeting 2016 (september beschikbaar)100%71%Bereik van 100%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting