Wat wilden we bereiken?

  • Kinderen en jongeren volgen een opleiding die hun talenten tot recht laat komen

  • Kinderen met taal- en leerachterstanden krijgen een passend aanbod

  • Volwassenen scholen zich in het kader van een Leven Lang Leren

  • Opvang- en onderwijsvoorzieningen sluiten goed op elkaar aan

  • Onderwijshuisvesting ondersteunt het onderwijs

  • Kinderen kunnen in hun eigen buurt of wijk naar een Kindcentrum

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage peuters dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening.
bron: Gemeente/afdeling OAP
93%94%93%96%
Percentage inwoners dat tevreden is over het basisonderwijs in hun buurt
bron: Enquête Leefbaarheid & Veiligheid
74%80%76%85%
Percentage kinderopvanginstellingen en basisscholen dat een Integraal Kindcentrum heeft gevormd
bron: Jaarverslag SSPOH
33%100%100%100%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting