Wat wilden we bereiken?

  • Alle leerplichtige kinderen gaan naar school

  • Ieder kind/jongere heeft een passende plek in het onderwijs waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd

  • Leerlingen behalen een startkwalificatie

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
bron: DUO
248<= 248207<= 248
Percentage jongeren (18-24 jaar) zonder dagbesteding in de vorm van school of werk
bron: jongerenenquête
9%<= 9%8%<= 9%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting