Wat wilden we bereiken?

We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat (zowel in de zomer als winter) voldoet aan de beweegnorm
bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren
28%28%26%28%
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat (zowel in de zomer als winter) voldoet aan de beweegnorm
bron: Sportparticipatie volwassenen
30%30%35% (meting 2016)32%
Percentage jeugd (4 tot18 jaar) dat lid is van een sportvereniging.
bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren
72%72%74%72%
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat lid is van een sportvereniging
bron: Sportparticipatie volwassenen
28%28%31% (meting 2016)30%
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat actief is als vrijwilliger in de sport
bron: Sportparticipatie volwassenen
31%32%29% (meting 2016)33%
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat de kwaliteit van de sportvoorzieningen als goed of (ruim) voldoende beoordeelt.
bron: Sportparticipatie volwassenen
68%68%71% (meting 2016)68%
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat het aantal mogelijkheden om te sporten /bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt.
bron: Sportparticipatie volwassenen
64%65%62% (meting 2016)68%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting