Beleidskaders

Welke kaders en uitvoeringsafspraken gelden binnen ons stelsel van verbonden partijen?  
De kaders, uitvoeringsafspraken en beleidsuitgangspunten die gelden binnen het stelsel van onze
verbonden partijen zijn terug te vinden in:

* op basis van dit raadsbesluit heeft de Bossche raad besloten om zware regionale
samenwerkingsverbanden toe te voegen aan de lijst verbonden partijen in deze paragraaf.