Benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bedraagt € 4.173.722. In het kader van het drempelbedrag zijn de volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist aangehouden:

Kwartaal 1

€ 2.697.950,1

Kwartaal 2

€ 1.984.874,1

Kwartaal 3

€ 2.443.007,7

Kwartaal 4

€ 1.091.746,8

Er heeft geen storting in de schatkist plaatsgevonden.