Verloop voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Specificatie van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving

31-12-2017

Toevoeging

Ontvangst

01-01-2017

31-12-2016

Europese subsidies

537.138

545.000

507.862

500.000

500.000

Totaal

537.138

545.000

507.862

500.000

500.000

Specificatie van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving

31-12-2017

Toevoeging

Ontvangst

01-01-2017

31-12-2016

TPnto rijk.Overeenk. Omlegging kanaal 7210299-3104

3.500.000

-

-

3.500.000

3.500.000

TPnto Rijk fiets filevrij 7210310-32247-80220

-

-

1.353.200

1.353.200

1.353.200

TP SBNOM 2017

151.401

151.401

-

-

-

Ministerie SoZaWe

-

133.234

-

-133.234

-133.234

Overig < € 100.000

11.478

11.478

79.000

79.000

79.000

Totaal

3.662.879

296.113

1.432.200

4.798.966

4.798.966

Specificatie van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving

31-12-2017

Toevoeging

Ontvangst

01-01-2017

31-12-2016

Subsidie OP Zuid

-

-

255.645

255.645

255.645

TP nto 7210044 31990 80243 Spoorbrug over de Dieze

-

-

465.000

465.000

465.000

TpntoProv.bijdr.verk.educ2016

94.788

94.788

-

-

-

TPnto Prov garantiestelling 7210310-32247-80243

-

-

539.301

539.301

539.301

TPnto Prov 2016 GGA regeling 7210305-32350-80243

-

-

379.871

379.871

379.871

TPnto Prov GGA regeling 7210310-32247-80243

945.000

945.000

945.000

TPnto Prov 2016 GGA regeling 7210322-32388/32428/32389

-

-

144.732

144.732

144.732

TPnto Prov fiets in versnelling 7210310-32247-8024

-

-

934.995

934.995

934.995

TPnto Prov oml kanaal 7210299-31044-80243

3.400.000

-

-

3.400.000

3.400.000

Overig < € 100.000

139.682

139.682

343.641

343.641

343.641

Totaal

3.634.470

234.470

4.008.185

7.408.185

7.408.185

Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen

7.834.487

1.075.583

5.948.247

12.707.151

12.707.151

Specificatie van Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Omschrijving

31-12-2017

Toevoeging

Ontvangst

01-01-2017

31-12-2016

Vooruitontv. gelden Leonardo TOI europese (79109123)

95.961

26.593

42.223

111.591

111.591

Vooruitontv. Gelden M@SS Europese (79109146)

6.322

2.260

-

4.062

4.062

Vooruitontv. Gelden Too Young to fail EU (79109147)

-

-

12.630

12.630

12.630

Vooruitontv. gelden Jeugdwerkloosheid ESF TRIJN EU (79109130)

862.828

-

84.118

946.946

946.946

Vooruitontv. gelden PS Jeugdwerkloosheid EU (79109139)

891.116

119.539

9.999

781.576

781.576

Vooruitontv. gelden Sectorplan (79109149)

382.657

294.596

61.318

149.378

149.378

Vooruitontv. gelden OUTSIDE IN, INSIDE OUT (79109150)

158.046

44.983

-

113.063

113.063

Vooruitontv. gelden PASS2WORK (79109151)

6.314

-

3.440

9.754

9.754

Vooruitontv. gelden ESSE (79109148)

5.350

145

-

5.205

5.205

Boeking Activa mut. GB 2016 in SO

-

-

111.108

111.108

111.108

Totaal

2.408.593

488.116

324.836

2.245.313

2.245.313

Specificatie van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Omschrijving

31-12-2017

Toevoeging

Ontvangst

01-01-2017

31-12-2016

Vooruitontv. gelden maatschappelijke opvang (79109102)

-

-

254.805

254.805

254.805

Vooruitontv. gelden verslaafdenzorg (79109103)

9.177

-

-

9.177

9.177

Vooruitontv. gelden medische heroïneverstrekking (79109104)

-

-

321.214

321.214

321.214

Vooruitontv. gelden WMO Openb.Geestelijke Gezondh. Zorg (79109106)

-

-

50.865

50.865

50.865

Vooruitontv. gelden Huiselijk Geweld (79109114)

71.221

-

182.241

253.462

253.462

Vooruitontv. gelden Onderwijsachterstanden (79109108)

-

-

822.276

822.276

822.276

Vooruitontv. gelden REGIO TAXI (79109145)

108.644

-

83.073

191.717

191.717

Vooruitontv. gelden RMC (79109140)

403.887

87.905

617.108

933.090

933.090

Vooruitontv. gelden Personalised learning (79109152)

93.784

93.784

-

-

-

Vooruitontv .gelden Entrepeneurship Education (79109153)

-1.159

-

1.159

-

-

TPvo Prov NB Sneller en Beter 672358-80243

-

-

1.411.614

1.411.614

1.411.614

TPvo Provincie subs rotonde Postweg FCL 7303000

300.320

300.320

-

-

-

TPvo Provincie vs subs fietspaden

122.040

122.040

-

-

-

TPvo Provincie vs subs Hervensebaan FCL 7210322

309.227

309.227

-

-

-

TPvo Provincie vs subs fietsbrug FCL 7210322

134.492

134.492

-

-

-

TPvo Provincie vs subs kruising aartsh FCL 7210322

401.519

401.519

-

-

-

TP SBNOM 2017

1.355.481

1.355.481

-

-

-

Vooruit ontvangen baten Wet inburgering 2007

166.901

-

94.099

261.000

261.000

Overig < € 100.000

307.959

307.959

253.107

253.107

253.107

Totaal

3.783.493

3.112.727

4.091.561

4.762.327

4.762.327

Specificatie van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Omschrijving

31-12-2017

Toevoeging

Ontvangst

01-01-2017

31-12-2016

Overlopende passiva Veiligheidshuis (saldo exploitatie veiligheidshuis).

149.768

35.626

23.640

137.782

137.782

Vooruit ontvangen bedragen Beter Benutten Vervolg

2.683.216

2.683.216

1.446.273

1.446.273

1.446.273

Vooruit ontvangen bedragen i.h.k.v. Luchtkwaliteit

-

-

145.787

145.787

145.787

Vooruit ontvangen bedragen GSB/ISV

31.701

31.701

32.497

32.497

32.497

TPvo 683019-80243 Prov.N-B

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

569200-83530 Stadsgewestgelden

-

-

617.861

617.861

617.861

Overig < € 100.000

44.219

44.219

270.467

270.467

270.467

Totaal

12.908.904

12.794.762

12.536.525

12.650.667

12.650.667

Totaal ontvangen voorschotbedragen

19.100.990

16.395.605

16.952.922

19.658.307

19.658.307